Styret ønsker med dette å kalle inn til årsmøte i foreningen Aronnesrocken, onsdag 24. mars.

Møtet avholdes på City Scene, onsdag 24. mars, klokken 19:00.

Innmeldte saker må sendes til styret@aronnesrocken.no innen 13. mars. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter publiseres på Aronnesrockens KRU-side på facebook – og kan også sendes til medlemmer fra 17. mars 2021. For å be om sakspapirer, send en mail til tekeland(a)gmail.com.

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenning innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
 5. Orientering: Årsberetning 2020
 6. Orientering: Regnskap 2020
 7. Orientering: Handlingsplan og budsjett 2021
 8. Valg av styre for kommende periode
 9. Valg av valgkomité 2021
 10. Valg av regnskapsansvarlig og revisor
 11. Eventuelt innmeldte saker

Merk:
For å ha stemmerett må en være medlem av foreningen. Vilkår for å oppnå medlemskap er ved å ha et verv, eller ha jobbet som frivillig eller i KRU i Aronnesrocken i løpet av 2019/2020.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret