Styret i Aronnesrocken ønsker med dette å informere om at Årsmøtet i foreningen utsettes på ubestemt tid. Vi kommer tilbake til ny tid og sted når det er mulig å si noe om.

Saksliste og saksdokument finner du her.

Med vennlig hilsen

Styret