Innkalling til Årsmøte i Aronnesrocken

Styret innkaller herved til årsmøte i Aronnesrocken.

Årsmøtet avholdes torsdag den 21. mars på Puskas Musikk i gågata. Årsmøtet starter klokken 20:00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes festivalleder senest 13. mars. Send en epost. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i forkant av årsmøtet, på www.aronnesrocken.no

Finn fullstendige sakspapirer her:

Merk
For å ha stemmerett må medlemmet ha et verv, eller ha jobbet som frivillig eller i KRU i Aronnesrocken i løpet av 2018/2019.

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenning innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
 5. Orientering: Årsberetning 2018
 6. Orientering: Regnskap 2018
 7. Orientering: Handlingsplan og budsjett 2019
 8. Valg av styre for kommende periode
 9. Valg av valgkomité 2019
 10. Valg av regnskapsansvarlig og revisor
 11. Eventuelt innmeldte saker

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret