Årsmøtet i Aronnesrocken skulle opprinnelig gå av stabelen den 17. mars, men på grunn av de nasjonale bestemmelsene som ble iverksatt uken før, ble også vårt årsmøte utsatt. Nå har imidlertid en åpning i restriksjonene gjort det mulig for oss å gjennomføre vårt årsmøte.

Styret innkaller herved til årsmøte i Aronnesrocken.

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mai på Studenthuset City Scene. Årsmøtet starter klokken 19:00.

Innmeldte saker ble registrert innen 13. mars, og er lagt til sakslisten. Merk også at vi har oppdatert innhold i sak 7 til å inkludere prosessen vi nettopp har vært igjennom, samt en prosjektbeskrivelse av den alternative aktiviteten foreningen skal foreta seg igjennom året.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finnes her: 200511_ÅRSMØTEDOKUMENT_revidert mai 2020

Saksliste:

 1. Godkjenning innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
 5. Orientering: Årsberetning 2019
 6. Orientering: Regnskap 2019
 7. Orientering: Handlingsplan og budsjett 2020
  • Prosessen rundt avlysning av Alta Live 2020
  • Prosjektbeskrivelse «Aronnesrocken presenterer …»
 8. Valg av styre for kommende periode
 9. Valg av valgkomité 2020
 10. Valg av regnskapsansvarlig og revisor
 11. Eventuelt innmeldte saker
  • Foreslått vedtektsendring #1
  • Foreslått vedtektsendring #2
  • Foreslått vedtektsendring #3

Merk:
For å ha stemmerett må en være medlem av foreningen. Vilkår for å oppnå medlemskap er ved å ha et verv, eller ha jobbet som frivillig eller i KRU i Aronnesrocken i løpet av 2019/2020. Man kan også betale medlemskap med kr 200,-. Innbetalingen skjer via VIPPS og må vært utført før måtet starter.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret